Nieuws

Precisiewiedeg ingezet voor PPS 'Innovatieve maisteelt'

Gepubliceerd op
2 juni 2022

Mais wordt op een proefveld in het Drentse Ruinerwold ingezaaid. Het is een van de vijf locaties van het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) 'Innovatieve maisteelt'. Er wordt gebruikgemaakt van een precisiewiedeg.

'We proberen alternatieven te bieden voor veehouders', zegt Pieter Struyk, onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut.

Op deze locatie wordt mais in oud, bestaand grasland ingezaaid, vertelt Struyck. 'Mais en gras gaan niet goed samen, dus werken we met niet-kerende grondbewerking. De strookjes gras willen we laten staan voor meer biodiversiteit, watervasthoudend vermogen en bodemleven.'

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bron: Nieuwe Oogst