Projectinformatie

Maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering is voor de toekomst van de melkveehouderij steeds belangrijker.

Veel melkveehouders zijn van mening dat niet alleen techniek en economie belangrijk zijn voor de bedrijfsontwikkeling, maar ook de stem van de maatschappij krijgt in steeds belangrijkere rol. Zo beheren veehouders een groot deel van het Nederlandse landschap. Hoe gaan ze om met milieu, natuur, landschapsinrichting en dierwelzijn in de toekomst? In het project 'Koeien & Kansen' zoekt een groep van zestien enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.

Doelen Koeien & Kansen

Het primaire doel is om op deze 16 bedrijven verwachte milieuwetgeving te implementeren. Door het toepassen hiervan brengen ze de milieukundige, technische en economische gevolgen hiervan op bedrijfsniveau in beeld. Daarnaast doen deze deelnemers ervaring op in de praktijk, die bruikbaar is voor de brede praktijk. Hieroor kunnen maatregelen kosteneffectiever en met minder risico plaatsvinden. Bovendien leveren deze pilotbedrijven een bewijslast voor de effectiviteit van de wetgeving.

Werkwijze

Het onderzoek binnen K&K is systeemonderzoek op bedrijfsniveau. Ondernemer en onderzoeker operen als gelijkwaardige partners met elk hun eigen expertise. Hierbij  wordt prototypering toegepast. Dit houdt in dat we vanuit bestaande kennis en concrete doelen een bedrijfssysteem in de praktijk toepassen. Dit wordt vervolgens intensief onderzocht en op basis van resultaten continu begesteld.  Dit proces levert bovenal kennis op voor gebruik in de brede praktijk.

Resultaten

K&K levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een ondernemende, economisch sterk en maatschappelijk gewaardeerde melkveehouderij. Het project levert de volgende resultaten op:

  • Inzicht in de economische, ecologische, sociaal-culturele gevolgen van de implementatie van toekomstige milieuwetgeving op melkveehouderijbedrijven in Nederland.
  • Optimalisatie van de implementatie van toekomstige milieuwetgeving.
  • Communicatie, waarbij kennis delen en verspreiden met de sector en het beleid centraal staat.
  • Verfijning van gebruiks- en excretienormen (flexibiliteit en ondernemingsruimte)

Thema's en projecten 2021

Klik op de afbeelding voor een overzicht voor 2021 en en maak kennis met de thema's en projecten waaraan Koeien & Kansen deelnemers direct of indirect een bijdrage hebben geleverd.
Klik op de afbeelding voor een overzicht voor 2021 en en maak kennis met de thema's en projecten waaraan Koeien & Kansen deelnemers direct of indirect een bijdrage hebben geleverd.