Nieuws

Abel Post neemt deel aan EiwitChallenge veldbonen

Gepubliceerd op
21 augustus 2023

De teelt van eiwitrijke gewassen staat de komende jaren sterk in de belangstelling. Door het areaal zomer- en winterveldbonen op te schalen, maken we in Nederland concreet stappen naar zelfvoorziening in de productie van plantaardig eiwit. Om op een ludieke manier kennis te maken met deze teelt organiseert NAJK samen met Limagrain de EitwitChallenge. Abel Post (21) in Nieuweroord neemt hieraan deel en deelt zijn eerste ervaringen.

Abel Post is de zoon van onze Koeien & Kansen deelnemers Frank en Ilona Post. Hij heeft dit voorjaar de verantwoordelijkheid gekregen voor de teelt van veldbonen. Hij neemt dus deel aan de EiwitChallenge. Tijdens deze Challenge draait het om kennis opdoen, regie uitvoeren en ervaringen uitwisselen rondom de teelt in app-groep. Hij rapporteert zijn bevindingen online en kan bovendien aan leerzame masterclasses deelnemen. In de masterclass afgelopen zomer was er aandacht voor ziekte- en plaagbestrijding, maar ook voor het moment van oogsten. Voor de veldboon is het juiste tijdstip en moment van oogsten cruciaal. Het is dus de kunst om goed in te schatten wat het juiste moment is. Dat ideale moment van oogsten is weer volledig afhankelijk van de manier van bewaring. Maar voordat de deelnemers gaan oogsten, ligt de aandacht vooral op het telen van kwalitatieve en kwantitatieve veldbonen.

Aan de slag met natuurlijke plaagbestrijders

Abel heeft het voortvarend opgepakt. Zo heeft hij ervoor gekozen om zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in deze teelt. Hij heeft ingezet op natuurlijke plaagbestrijding met alle risico’s van dien. De bestrijding van bladluizen is geheel biologisch aangepakt. Hij heeft 2500 larven van lieveheersbeestjes handmatig volgens een vast patroon over het perceel uitgezet.
Deze lieveheersbeestjeslarven leven van bladluizen. Ze eten dan ook veel bladluizen per dag op, waardoor ze goede bladluisbestrijders zijn. De gekochte larven worden zeer klein geleverd. Ze doorlopen gedurende twee à drie weken verschillende larvestadia voordat ze verpoppen. Al die tijd eten ze bladluizen op de veldbonen. Het momentum van uitzetten is bepalend voor het succes, te vroeg uitzetten betekend te weinig eten voor de larven, bij te laat uitzetten gaat de vermenigvuldiging van luis harder dan van de larve. Vooral de “tweede generatie” larven hebben veel effect.

Deze aanpak heeft goed uitgepakt op het perceel van Abel. Ondanks dat het veel werk was, heeft het wel het gewenste effect gehad op dit perceel.

Na de oogst kan hij pas echt de balans opmaken, maar voor dit moment is hij dik tevreden.