Nieuws

Mestgassen: een onzichtbare vijand

Gepubliceerd op
11 september 2023

De gevaren van mestgassen worden flink onderschat, voornamelijk omdat te hoge concentraties niet altijd met onze neus waarneembaar zijn. Dit maakt mestgassen een onzichtbare vijand met ernstige ongevallen en dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Voor melkveehouders is nog maar weinig kennis beschikbaar over de mogelijkheden om mestgassen te voorkomen of verminderen en welke maatregelen hoge concentraties tegen kunnen gaan. 

Om hier iets aan te doen zijn BoerVeilig en Stichting I-VEE gestart met een tweejarig project over mestgassen. Het eerste resultaat is een literatuurstudie die nu beschikbaar is. Bestaande informatie over mestgassen is hierin gebundeld en er wordt geanalyseerd waar kennis nog ontbreekt. 

Bekijk de literatuurstudie.

Enquête: Uw ervaringen met mestgassen

Hoe vaak een incident met mestgassen plaatsvindt, weten we eigenlijk niet. Als incidenten de media niet bereiken, blijven deze vaak buiten beeld. Daardoor is slechts 'het topje van de ijsberg' zichtbaar en wordt het gevaar van mestgassen onderschat.

We vragen u daarom om uw ervaringen met mestgassen te delen via een enquête. Zo krijgen we een beter beeld van het gevaar van mestgassen in de melkveehouderij. Ook als u geen ervaringen hebt kunt u de enquête invullen.

De enquête is een initiatief van BoerVeilig, Stichting I-Vee en ZuivelNL als onderdeel van het project 'Mestgassen: een onzichtbare vijand'.

De antwoorden van de enquête worden anoniem en zorgvuldig verwerkt. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten.

Vul de enquête in