Project

Kansen voor het Kalf in de Keten

De gezondheid en het welzijn van kalveren staat volop in de belangstelling. Zowel in de agrarische sector, bij de overheid als in de samenleving is er veel aandacht voor. Immers een goede opfok van het vaarskalf is essentieel voor haar latere prestaties als melkkoe; vergelijkbaar resulteert een goede opvang van het stierkalf op het melkveebedrijf in een meer weerbaar kalf verderop in de keten. Op dit terrein hebben de melkvee- en vleeskalversector een gedeeld belang. De opvang en opfok van kalveren staat ook maatschappelijk in de belangstelling (denk aan kalf bij de koe-discussie).

Op initiatief van de melkveehouderij- en zuivelsector in Duurzame Zuivelketen-verband (ZuivelNL) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in 2017 de publiek-private samenwerking (PPS) Kansen voor het Kalf in de Keten gestart. De PPS beoogt de samenwerking in de keten te intensiveren door nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen gericht op het verhogen van de weerbaarheid en vitaliteit van het jonge kalf op het melkveebedrijf en innovaties in de keten te bereiken. Daarmee willen de betrokken partijen een significante bijdrage leveren aan een betere gezondheid en welzijn van het kalf en het antibioticagebruik verder terugbrengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary, Wageningen Livestock Research, het Louis Bolk Instituut en de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Deelprojecten

  1. Deelprojecten op het melkveebedrijf richten zich op het optimaliseren van de biest/melk kwaliteit en/of melkvervangende productenvoorziening aan kalveren op het melkveebedrijf.
  2. Onderzoek naar het effect van verschillende kalveropfokmethoden op de gezondheid en het welzijn van koe en kalf. Hierbij worden nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld op het gebied van de voeding, omgang met/hantering van kalveren, spenen en scheiden en contact tussen koe en kalf en kalveren onderling. Deze inzichten worden vertaald naar mogelijke innovaties in huisvesting en management voor de opfok op het melkveebedrijf.
  3. Ontwikkelen nieuwe kennis en inzichten over het verband tussen de opfokomstandigheden op het melkveebedrijf en de gezondheid en de groei van het kalf op het vleeskalverbedrijf. Reduceren transitietijd tussen melkveehouder en kalverhouder en een keteninformatiesysteem (KIS) evalueren waarmee systematisch informatie over de (gezondheids)status van het kalf in de keten kan worden uitgewisseld en geanalyseerd.

De opdrachtgevers van deze PPS zijn: Duurzame Zuivelketen en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

De financiers van deze PPS zijn: ZuivelNL en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Publicaties