Nieuws

5 oktober Maisdemo: Meer mais met minder mest

Gepubliceerd op
11 september 2023

Het experiment gaat verder… Vóór de zomer nam Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking de proef op de som door meerdere maisstroken in te zaaien en te bemesten met verschillende bemestingstechnieken in wisselende doseringen van drijfmest en bijbemesting. Nu de mais bijna rijp is, kunnen we met eigen ogen het resultaat zien. Welke methode en mestdosering levert de hoogste maisopbrengst en -kwaliteit op? En wat doet dit met de bodem? Kom naar de bijeenkomst op 5 oktober en zie het zelf!

Organisator: Bemest op z'n Best

Datum: donderdag 5 oktober 2023 09:30 en 13:30

Locatie: Kloosterweg 5, 8424 SH Elsloo (Friesland)

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

GBM-licentieverlenging

Tijdens de demobijeenkomst hebben we het niet alleen over maisopbrengst en mestdosering, maar komen er ook andere thema’s aan bod. Boeren en loonwerkers die hun Licentie Gewasbescherming module Teelt willen verlengen, verdienen punten door het bijwonen van deze demo. Kijk bij Aanmelden demo voor de aanmeldopties, kosten en rondes.

Meer dan alleen mest; zes demo-onderdelen

  1. Bemesting: welke bemestingsmethode en toepassingstechniek levert de beste gewasopbrengst op? We bekijken de verschillende objecten die op basis van Nutri Check Net ingezet zijn.
  2. Bodem en gewas: wat is het effect van de gebruikte toepassingstechnieken (in de rij, volvelds en met doseringsverschillen) op bodemprofiel en wortelgroei? We bekijken de resultaten in het veld, op dronebeelden en via de gratis app OneSoil.
  3. Groenbemester en onderzaai: welke groenbemesters zijn geschikt bij een bepaalde bodembehoefte, wat is hun rol en werkt deze onderzaai ondersteunend voor bodem, gewas en/of stikstofbinding?
  4. Spuittechnieken: wat zijn de uitdagingen in de maisteelt qua onkruid- en schimmelbestrijding? Welke aandachtspunten waren er dit seizoen er in de gewasbescherming en hoe kunnen we het volgend jaar nog beter doen? En wat zijn de ervaringen en onderzoeksresultaten met toevoegmiddelen als Efficie-N-t en BlueN?
  5. Demo maisrassen: wat zijn de verschillen tussen de gezaaide maisrassen? We kijken naar kenmerken zoals vroeg/half vroeg/late rijping, kuil of korrelmais, drogestofopbrengst en plantgezondheid.
  6. Demo woeltechniek: vaak is er een storende laag aanwezig in bodemprofielen. Waar zit deze en hoe kunnen we die oplossen? Bekijk de demo woeltechniek met diepe en ondiepe(re) bewerking.

Aanmelden demo

De demobijeenkomst op donderdag 5 oktober duurt in totaal 2,5 uur. Je kunt de bijeenkomst ’s ochtends van 9.30 – 12.00 u (Ronde 1) of ’s middags van 13.30 – 16.00 u (Ronde 2) bijwonen.

Let op: er is ruimte voor maximaal 60 deelnemers per ronde. Wees er dus snel bij!

Initiatiefnemers

Deze demodag is een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET. De demo wordt mede mogelijk gemaakt door (een financiële bijdrage vanuit) het LTO Noord Innovatiefonds.