Nieuws

Workshop tips & tricks voor kruidenrijke graslanden

Gepubliceerd op
30 mei 2024

Tips & tricks voor het inpassen kruidenrijke graslanden en de effecten op emissie en melksamenstelling.
Ook worden de huidige resultaten uit project BioDiverseMelk besproken.

De inzet van kruidenrijke graslanden wordt gestimuleerd als onderdeel van een duurzame melkveehouderij. Veel melkveehouders passen kruidenmengels al toe in hun graslanden. De inzet van kruiden kent diverse voordelen:

  • het verhoogt de biodiversiteit
  • het levert een bijdrage aan de droogteresistentie van graslanden
  • de in kruiden aanwezige bioactieve stoffen bieden kansen voor een positieve bijdrage aan emissiereducties.
  • de inzet van kruiden effect hebben op de melksamenstelling.

Maar, de inzet van kruiden kent ook uitdagingen ten aanzien van de inpassing in graslanden.

Wanneer u meer wilt weten over de teelt en voederwaarde van kruidenrijke graslanden, en effecten op emissie en melksamenstelling, dan is deze workshop interessant voor u.
Praktijkdeskundigen geven informatie en tips over het aanleggen en beheer van kruidenrijke graslanden en de nutritionele waarde, en delen hun ervaringen met de inzet van kruiden in de melkveehouderij. Tijdens deze workshop wordt ook ingegaan op de tussentijdse resultaten van het project BioDiverseMelk waarin diverse proeven zijn en worden uitgevoerd om het effect van kruiden op de melksamenstelling en de emissie van methaan en stikstof vast te stellen.

Het beoogde doel van deze workshop is melkveehouders handvatten te bieden in de vorm van tips
& tricks hoe en waarom kruiden kunnen worden ingezet.

Inschrijven

U kunt zich tot uiterlijk 21 juni inschrijven door deze link aan te klikken en in te vullen.
Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk, vol is vol. Er zijn 40 plekken beschikbaar.