Nieuws

Bespaar na de eerste snede op stikstofbemesting kruidenrijk grasland

Gepubliceerd op
30 mei 2024

Productief kruidenrijk grasland met klavers en kruiden, kan met een lage stikstofbemesting heel productief zijn en een goede voederwaarde opleveren. Het is bovendien droogtetolerant. Daarvoor is het echter wel van belang dat de klavers en kruiden aanwezig blijven.

Bij hoge stikstofgiften is de levensduur van veel kruiden beperkt. Aan de andere kant is het voor klaver ook belangrijk dat de kalitoestand op peil blijft. Bemest dus op maat!

Geen stikstofbemesting

Met een goede verdeling van klaver en kruiden in het grasland, is het van belang na de 1e snede snel de stikstofbemesting af te bouwen. Het officiƫle bemestingsadvies van grasklaver adviseert zelfs geen stikstofbemesting na de eerst snede (zie paragraaf 2.2.2 Grasland met klaver: Stikstof van het Bemestingsadvies). Kunstmeststikstof is dan sowieso uit den boze. Een lichte drijfmestgift kan, maar doe dit dan vooral voor de kalivoorziening op maaipercelen met een lage kalibemestingstoestand (en dus niet voor de stikstof).

Kalibemesting

Bij alleen maaien is de afvoer van kali vaak hoger dan de aanvoer met 50 m3 drijfmest. Vooral op zandgronden, met weinig bindingscapaciteit en dus snelle uitspoeling, kan snel een kaliumtekort ontstaan, waardoor de productie kan tegenvallen. Klavers zijn extra gevoelig voor een kaliumtekort en kunnen plotseling wegvallen, vooral bij droogte. Bij minder dan 25 g K/kg ds in vers gras of graskuil, kan klaver wegvallen. Kijk hiervoor ook naar bodemanalyses en het kaliadvies van gras zonder klaver (zie paragraaf 2.1.4 Grasland zonder klaver: Kalium van het Bemestingsadvies). Als drijfmest voor kalivoorziening niet beschikbaar is, bemest dan eventueel met specifieke kalimeststoffen. Probeer deze per snede goed te verdelen, om te voorkomen dat de plant meer opneemt dan wat nodig is (luxe consumptie).

Fosfaatbemesting

Voor fosfaat komen tekorten minder vaak voor: de voorraden in de bodem zijn op de meeste percelen hoog. Bij een gehalte van meer dan 3,5 g P/kg ds in vers gras of graskuil, is fosfaat geen probleem. Voor eventuele extra fosfaatbemesting kijk naar bodemanalyses en het fosfaatadvies van gras zonder klaver (zie paragraaf 2.1.3 Grasland zonder klaver: Fosfaat van het Bemestingsadvies).