Nieuws

Praktisch combineren biodiversiteit en weidegang

Gepubliceerd op
13 december 2021

Hoe krijg je met precisie meer ruimte voor biodiversiteit op het grasland? De centrale vraag waarbinnen het project ‘Met precisie naar meer biodiversiteit’, aan de hand van drie proeven, een antwoord op zoekt. Gerben van Lenthe, projectleider LTO Noord, interviewt Bert Philipsen en Reina Ferwerda, werkzaam bij Wageningen Livestock Research, over het project Productief Kruidenrijk Grasland.

Gerben: “Het doel van de proef ‘Productief Kruidenrijk Grasland’ is het onderzoeken hoe biodiversiteit en weidegang kunnen samengaan. Kun je nog eens toelichten wat het project ‘Productief Kruidenrijk Grasland’ inhoudt?” 

Bert: “Op Dairy Campus zijn vier percelen ingezaaid op kleigrond. Twee met Engels raaigras en twee percelen met Engels raaigras en daarbij smalle weegbree*. We hebben specifiek voor één soort kruid gekozen om de meerwaarde en opbrengst hiervan te kunnen meten. Op deze percelen onderzoeken we wat beide mengsels doen voor bodemkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast kijken we ook naar de opbrengst en gewaskwaliteit en verkennen we het effect op diergezondheid en diergedrag (vooral patronen in graas- en herkauwgedrag).” 

Gerben: “Waarom wordt dit project uitgevoerd?” 

Reina: “Over de werking van kruidenrijk grasland op bodem en biodiversiteit is al het een en ander over bekend, maar over de combinatie van kruidenrijk grasland en beweiding is nog weinig kennis ontwikkeld. We weten dat het meerwaarde oplevert voor biodiversiteit, maar we weten niet voor welke andere aspecten het een meerwaarde is. Zo kunnen we nog niet aantonen wat het doet voor de opbrengst of wat de effecten zijn op het gedrag en de gezondheid van de koe. Aan de hand van deze kennis willen we melkveehouders handvatten geven en nieuwe tools ontwikkelen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in hun bedrijven.” 

Gerben: “Het eerste gedeelte van het project zit erop waarin twee keer zes weken drachtig jongvee in verschillende percelen geweid zijn. Waar gaan jullie nu mee aan de slag?” 

Reina: “Klopt, we zijn nu bezig met het verwerken van de resultaten en wisselen dit uit met betrokken onderzoekers om de resultaten vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Daarnaast werken we toe naar een volgende proefopzet met melkkoeien in plaats van drachtig jongvee, waarmee we mogelijk ook kunnen onderzoeken wat kruidenrijk grasland voor effect heeft op de melkproductie en -kwaliteit.”

Kruidenrijk grasland en kansen

Gerben: “Kruidenrijk grasland is voor boeren geen onbekende kost. Kennis over de meerwaarde van kruidenrijk grasland kan ervoor zorgen dat de boer hier voordelen uit behaald zowel ook op het gebied van diergezondheid en in de portemonnee. Welke kansen biedt deze proef nog meer?”

Bert: “We hopen met deze proef nieuwe informatie op te halen over de eventuele verschillen in weidegang op gangbaar grasland en op Smalle weegbree. Daarmee hopen we verschillende claims beter te kunnen onderbouwen. Denk aan claims als: kruidenrijk grasland is beter resistent tegen droogte, genereert een betere opbrengst en het zorgt voor een betere diergezondheid. Zo helpen we de melkveehouder op weg met het op een praktische manier integreren van biodiversiteit op de huiskavel.”

Gerben: “Vele boeren testen nu al met kruidenrijk grasland. Zo is LTO Nederland betrokken bij de actie 1001 hectare. Dat is een fonds voor boeren om kruidenrijkmengsel te bekostigen. Hoe versterkt elkaar dat?”

Reina: “Het is een mooi initiatief waardoor melkveehouders al volop kunnen testen met productief kruidenrijk grasland, daarmee ontstaan de eerste beelden en verwachtingen. Met dit onderzoek kunnen we de verwachtingen onderzoeken en onderbouwen.

Bert: Daarnaast zien we vaak dat kruidenrijk grasland wordt toegepast op percelen op afstand en wij zoeken juist uit of dat op de huiskavel kan en daarmee of het melkvee er ook baat bij heeft. Kortom, het sluit goed op elkaar aan.” 

*Smalle weegbree is een van de meest voorkomende kruiden in kruidenmengsels die in Nederland worden gebruikt. Het kruid schijnt smakelijk te zijn voor dieren en is zeer rijk aan mineralen. Volgens de literatuur heeft het een grote positieve bijdrage voor stabielere graslandproductie, mineralenvoorziening, diergezondheid en betere eiwitbenutting.  

Over het project

Dit deelproject is onderdeel van de PPS ‘Met precisie naar meer biodiversiteit’. Het doel van dit project is om kennis en tools te ontwikkelen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in een melkveebedrijf, met behoud van inkomen. Kijk voor meer informatie op de website van LTO Noord.