Activiteit

Netwerk- & kennisdag AGROS

Op 31 mei organiseert Wageningen University & Research naar aanleiding van het AGROS project een netwerk- & kennisdag. Wij nodigen u hierbij van harte hiervoor uit.

Organisator Glastuinbouw
Datum

di 31 mei 2022 09:30 tot 12:00

Locatie WUR Open Teelten – Edelhertweg 1, 8019 PH Lelystad

AGROS heeft als doel het ontwikkelen van tools voor een duurzame landbouw, tuinbouw en melkveehouderij. Deze dag heeft tot doel om verbinding te leggen tussen de sectoren en geïnspireerd te raken door de ontwikkelingen en gebruikte technologieën. Tussen de presentaties door zullen we u vragen aan te geven wat voor u (en uw sector) interessant is. Op deze manier proberen we dwarsverbanden tussen sectoren zichtbaar te maken. De dagvoorzitter is Herman Schoorlemmer (WUR Open Teelten). U kunt zich nu aanmelden voor het ochtendprogramma en het middagprogramma.

Programma in hoofdlijnen

09.00 Inloop
09.30 Opening
09.40 Peter Groot Koerkamp – WUR / FTG Synergia / AGROS: wat zijn de ambities?
09.50 Renske Landeweert – IMEC/One Planet Kennisontwikkeling en kennisdeling in de drie sectoren: visie vanuit het betrokken bedrijfsleven.
10.05 Anja Dieleman – WUR Glastuinbouw: “Naar een autonome kas”
10.20 Yvette de Haas – WUR livestock: “Wat gaat de koe in, wat komt er uit, en wat kun je daar dan mee?”
10.35 Jan Kamp – WUR Open Teelten: “Uitdagingen en oplossingsrichtingen Open teelten”
10.50 PAUZE
11.05 Interactieve sessie met uitwisseling tussen sectoren over uitdagingen in de 3 use cases
11.55 Afronding
12.00 Gezamenlijke lunch

Meld je aan voor het ochtendprogramma

Middag

Na een gezamenlijke lunch is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Future Farming & Food Experience. Deze demodag en expositie is een gezamenlijk initiatief van WUR Open teelten, Boerderij van de Toekomst en Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL). Op deze middag kunt u kennis maken met:

  • 14 demo’s van high tech oplossingen in de open teelten (robotisering, spot spraying, schoffeltechnieken enz.)
  • Bedrijven terrein met exposanten – aanbieders van nieuwe technieken
  • Bezoekmogelijk aan Boerderij van de Toekomst
  • Dialoog sessies op het gebied van gewasbescherming, bemesting, verdienmodellen, technologie/data.

Meld je aan voor het middagprogramma