Nieuws

Meer biodiversiteit en voldoende ruwvoer door meer precisie

Gepubliceerd op
29 november 2021

Hoe krijg je met precisie zowel biodiversiteit op het land als voldoende ruwvoer? De centrale vraag waarbinnen het project ‘Met precisie naar meer biodiversiteit’, aan de hand van drie proeven, een antwoord op zoekt. Gerben van Lenthe, Projectleider bij LTO Noord, voelt Jouke Oenema, projectleider van één van de drie proeven aan de tand over zijn deelproject: Innovatie experiment rond plaats specifiek bemesten.

Gerben: “Het innovatie experiment van plaats specifiek bemesten is één van de onderdelen waarin onderzocht wordt of je door slim en precies te bemesten meer en beter ruwvoer kunt produceren. Heb ik het zo goed geschetst?”

Jouke: “Klopt, daarnaast kijken we ook of we eventueel meststoffen kunnen besparen. Door 25% van je areaal in te richten voor biodiversiteit heb je hier minder bemesting voor nodig. Wat je overhoudt, kun je gebruiken op het areaal voor ruwvoerproductie, waar je mogelijk meer winst op kunt behalen. Of dit daadwerkelijk zo is en hoe je dit goed aanpakt, onderzoeken we in deze proef.”

Vooruitzichten 

Gerben: “Voor de proef zijn drie percelen aangelegd met verschillende bemestingsstrategieën, waaronder de lonende en minder lonende plekken op het land slimmer bemesten. De proef is nu een jaar aan de gang, wat zijn de vooruitzichten?”

Jouke: “Van de vijf snedes die ingekuild zijn, zijn grasmonsters genomen om de opbrengst in voederwaarde en kg droge stof te bepalen. We zijn nu bezig om de gegevens hiervan te verwerken. Daarnaast maken we een evaluatie van de uitvoering van de proeven. Hoe is het gegaan met de monitoring en het loonwerk? Aan de hand hiervan kunnen we waar nodig bijsturen op de proeven van volgend jaar.”

Kansen voor de boer

Gerben: “We onderzoeken verschillende opties die het areaal van de boer winst geven en biodiversiteit stimuleren. Dus geen verliezen, maar winst op minder oppervlakte en meer biodiversiteit met een gezonde bodem, goed gras, gezonde veestapel en minder uitspoeling als resultaat. Jouke, wat biedt de proef aan kansen volgens jou?”

Jouke: “Als we met deze proef kunnen aantonen dat je met slimmer bemesten op kwaliteit kan sturen van het ruwvoer, dan kan dit ook in de gangbare praktijk toegepast worden. Daarnaast is dit een voordeel voor het milieu, omdat we emissie naar de lucht en het oppervlaktewater voorkomen. Dit is, zoals jij ook zegt, beter voor de omgeving en dus voor de boer omdat de nutriënten beter worden benut. We geven de ruimte aan dier, mens en plant in de breedste zin van het woord.” 

Over het project

Dit deelproject is onderdeel van het project ‘Met precisie naar meer biodiversiteit’. Het doel van dit project is om kennis en tools te ontwikkelen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in een melkveebedrijf, met behoud van inkomen.