Project

Duurzame melkveehouderij: integratie van ecologie en techniek

Verkleinen van de CO2-voetafdruk en verhogen van de efficiëntie bij gebruik van hulpbronnen, dat is het doel van de melkvee-casus van de PPS Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems (AGROS). Door beter in te springen op de behoeften én het potentieel van individuele koeien kunnen in de melkveehouderij grote stappen worden gemaakt.

De melkveehouderij staat voor de uitdaging om de emissies van broeikasgassen te reduceren en de hulpbronnen zo efficiƫnt mogelijk te gebruiken. Een belangrijke stap hierin is dat de dieren individueel gemanaged kunnen worden, ook al lopen ze in een kudde. Koeien individueel managen kan alleen als bekend is wat ze ieder vreten, de methaan die ze uitstoten via de adem, de urine en mest die ze uitscheiden en de melk die ze produceren. In dit project wordt een nieuw stalsysteem ontwikkeld waarin, middels sensoren en robots, gegevens verzameld worden van individuele dieren van de voeropname, de methaanuitstoot, de uitscheiding van mest en urine en de melkproductie. Deze gegevens tezamen worden verwerkt in een managementproduct om zo de koe optimaal te kunnen managen, met als resultaat een verminderde emissie en een optimale efficiƫntie.

Zie verder het nieuwsbericht Start AGROS: bedrijven en WUR optimaliseren agro-ecologie met techniek en de AGROS-website Technology for Ecology.

Nieuws