Project

COMKALF: 'Conceptie op Maat voor een optimale ontwikkeling van het kalf'

Er is wereldwijd zeer weinig bekend over de gevolgen van het bewust verlengen van de lactatie voor de gezondheid, groei en welzijn van het kalf. De verwachting is dat de metabole status van de moeder op het moment van insemineren gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het embryo, de vitaliteit bij geboorte, metabole status en groei van het kalf, en de uiteindelijke prestaties van de nakomeling als melkkoe.

Het project COMKALF richt zich op het monitoren van de vaarskalveren die geboren zullen worden uit koeien met een grote variatie in tussenkalftijd (vanuit het lopende project Lactatie op Maat). Deze kennis draagt bij aan optimalisatie van het inseminatiemoment en de jongveeopfok, en is van belang bij het verder ontwikkelen van melkveebedrijven op het gebied van duurzaamheid (nutriëntenefficiëntie, diergezondheid en levensduur). Met deze informatie kan de melkveehouder een verdere verbetering behalen op het gebied van de gezondheid en groei van het jongvee, gericht op een gezonde lang levende veestapel.

Verwachte resultaten

  • Kennis over de gevolgen van het bewust verlengen van de lactatie voor het kalf in haar vroege leven (groei, gezondheid) en ook in haar volwassen leven (productie, gezondheid).
  • Informatie over de relatie tussen metabole status van de koe op het moment van de bevruchting en metabole status en groei van haar kalf.
  • Informatie voor een uitbereiding van het beslismodel voor de optimale lactatielengte op basis van individuele koe-eigenschappen, welke ontwikkeld wordt binnen Lactatie op Maat.

Met deze informatie kan de melkveehouder een verdere verbetering behalen op het gebied van de gezondheid en groei van het jongvee, gericht op een gezonde lang levende veestapel. Deze kennis draagt bij aan optimalisatie van het inseminatiemoment en de jongveeopfok, en is van belang bij het verder ontwikkelen van melkveebedrijven op het gebied van duurzaamheid (nutriëntenefficiëntie, diergezondheid en levensduur).

Rapportage vindt plaats in wetenschappelijke artikelen, vakbladen en NL-talige (deel)rapportages en eindrapportage, welke beschikbaar komen via de website van Wageningen University & Research, Dairy Campus en Verantwoorde Veehouderij. Daarnaast wordt een netwerkgroep van voorlopers uit het lopende project Lactatie op Maat betrokken om de resultaten te delen en te bediscussiëren met veehouders en direct te spiegelen aan ervaringen uit de praktijk.

Achtergrondinformatie

Nieuws