Nieuws

Adem geeft inzicht in gezondheid individuele koe

Gepubliceerd op
2 november 2021

Van oudsher worden melk, bloed en urine gebruikt voor het monitoren van melkkoeien onder praktijkomstandigheden. Uitgeademde lucht van de melkkoe wordt met name gebruikt voor het monitoren van methaanemissies, met als doel de uitstoot van broeikasgassen op de lange termijn te verminderen. Adem, dat uit een complex mengsel van moleculen bestaat, kan daarnaast waardevolle inzichten bieden in de status van de individuele koe.

De melkveehouderij staat voor de uitdaging om de emissies van broeikasgassen te reduceren en de hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Een belangrijke stap hierin is dat de dieren individueel gemanaged kunnen worden, ook al lopen ze in een kudde. Koeien individueel managen kan alleen als bekend is wat ze ieder vreten, de methaan die ze uitstoten via de adem, de urine en mest die ze uitscheiden en de melk die ze produceren.

In het project ‘Duurzame melkveehouderij: integratie van ecologie en techniek’, gefinancierd door TKI Agro & Food, IMEC/OnePlanet en Melkveefonds, wordt een nieuw stalsysteem ontwikkeld. Middels sensoren en robots worden gegevens verzameld van individuele dieren van de voeropname, de methaanuitstoot, de uitscheiding van mest en urine en de melkproductie. Deze gegevens worden verwerkt in een managementproduct om zo de koe optimaal te kunnen managen, met als resultaat een verminderde emissie en een optimale efficiëntie.

Het gebruik van adem

In de humane geneeskunde is ademanalyse ook een opkomend gebied, en naast de bekende adem-alcoholtests, is ademsamenstelling al gebruikt in de klinische routine voor het voorspellen van astma bij kinderen door het meten van stikstofmonoxideconcentraties. Het voordeel van ademanalyse is dat het een niet-invasieve methode is die met regelmaat of zelfs continue kan worden ingezet. Ons team gaat op zoek naar het gebruik van adem voor het monitoren van de gezondheid en productiestatus bij individuele melkkoeien.

Er is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, waarbij verschillende metabole, stress- en reproductieve gebeurtenissen en de bijbehorende potentiële biomarkers in de adem in kaart zijn gebracht. We vonden kansen in onder meer het monitoren van voerefficiëntie en ketose. We zijn ook begonnen met het verzamelen van een grote dataset, waaronder ademmetingen door de GreenFeed-systemen die op Dairy Campus zijn geïnstalleerd. Huidige uitdagingen zijn onder meer het zoeken naar de meest geschikte sensoren en bemonsteringstechnieken. Parallel gaan we verder met het zoeken naar verdere biomarkers van verschillende relevante conditiescores van de koe.

Door de domeinkennis over melkvee te matchen met technologie, laten we de potentie van adem zien bij het verbeteren van duurzaamheid, economie en dierenwelzijn, door middel van geavanceerde individuele monitoring van melkkoeien.