Project

Winst met gras

Resultaten van grasopbrengst en grasgroei worden samengebracht in een ‘databank gras’ en kunnen worden gebruikt voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Het samenbrengen, analyseren en ontsluiten van data rondom gras leidt tot een effectieve verbetering van het graslandmanagement in Nederland en een hogere netto graslandopbrengst.

Voor grasproductie, weidegang en mineralenkringloop is de grasgroei belangrijk. Met stimulering van de grasgroei kan nog veel winst behaald worden. Daarbij kunnen we nog veel leren van landen als Ierland, Nieuw Zeeland en Engeland. Het project bestaat uit het geautomatiseerd samenbrengen en ontsluiten van gegevens over grashoogtes uit onderzoeksprojecten en ook actueel rechtstreeks vanuit de melkveehouderijpraktijk. Deze laatste groep ontvangt vervolgens via internet een Feed Wedge. Dit is een hulpmiddel waarmee op inzichtelijke manier wordt weergegeven hoe de geprognotiseerde grasgroei voor het bedrijf is, uitgaande van de aangeleverde gegevens. Al deze gegevens zullen regio-specifiek geanalyseerd worden en vervolgens ook gepubliceerd.

Resultaten

In dit project is in 2015/2016 het volgende gerealiseerd:

  • Een centrale graslanddatabank waar zowel individuele veehouders gegevens in kunnen voeren als ook de koppeling gemaakt kan worden met onderzoeksprojecten en managementprogramma’s. De ontwikkelde structuur is ook voor gebruik in de komende jaren.
  • Een structuur om de verzamelde data te analyseren t.b.v. benchmarking en adviezen.
  • De database is gevuld met gegevens van 2015 en de grasgroei is geanalyseerd en onder de aandacht gebracht bij de veehouders. Op de langere termijn zal de database worden uitgebouwd en gebruikt ten behoeve van verder onderzoek.

Communicatie

In aanpalende projecten, waaronder Amazing Grazing, zijn in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven vanaf 2014 grashoogtegegevens verzameld. Vanaf 2015 zijn deze gegevens opgeslagen in de in 2015/2016 gerealiseerde database en vervolgens geanalyseerd en teruggekoppeld. De database is o.a. gekoppeld met de planningstool Grip op Gras waardoor de gegevens van daaruit in de database worden ingelezen en de analyse m.b.t. de grasgroei kan worden uitgevoerd.

Op basis van de ingevoerde grashoogtegegevens is de grasgroei per regio berekend en wekelijks gepubliceerd. Vervolgens werden de gegevens van het hele jaar geanalyseerd en gecommuniceerd.
Zo bericht bijvoorbeeld De Weideman in maart 2015 over de wekelijkse grasgroei en de grasgroeicurve van 2014 en stond in V-focus het artikel ‘Eerste curve grasgroei en bodemtemperatuur’. Ook van 2015, 2016 en 2017 zijn grasgroeicurves beschikbaar. Veeteelt bericht daarover: Grasseizoen 2017: lang, maar zonder groeispurt.

Vanaf 2017 wordt de grasgroei wekelijks gepubliceerd via de ‘Versgrasupdate’ van Veeteelt, zoals op 22 juni 2018: Pas op voor overschatting grasopname.

De planningstool Grip op Gras is in het project Amazing Grazing ontwikkeld. Nadat de veehouder de grashoogtegegevens heeft ingevoerd, geeft de tool direct een Feedwedge terug voor gebruik in het graslandmanagement. In juni 2018 zijn de ervaringen gepresenteerd op het EGF-symposium:
Amazing Grazing: feed wedge and cutting window for grazing systems with high levels of supplementation. Stienezen M.W.J., Philipsen A.P., Schils R.L.M., Van den Pol-van Dasselaar A. (2018). In Grassland Science in Europe 23, page 819.

Achtergrondinformatie