Project

Transparant onderhoud melkinstallaties

Fedecom en LTO Nederland stellen een checklist op die melkveehouders, dealers en fabrikanten kunnen gebruiken bij het afsluiten van een contract voor het onderhoud van melkinstallaties. De checklist is bedoeld om te komen tot servicecontracten die duidelijk en transparant zijn en die aansluiten bij de wensen van de koper.

Bij zowel LTO als Fedecom (de brancheorganisatie voor fabrikanten, importeurs en dealers in productietechniek voor Agri & Food) bestaat de indruk, dat in de praktijk soms te weinig aandacht is voor een juiste invulling van het contract, inclusief de onderhoudskosten. Dat kan leiden tot misverstanden met soms grote gevolgen. De melkmachine, en zeker het Automatische Melk Systeem, moet continu zonder problemen draaien. Met een checklist die wordt opgesteld door Wageningen Livestock Research, hopen Fedecom en LTO dat te faciliteren.

Melkrobots en traditionele melkinstallaties

Voor het opstellen van de checklist wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en kennis van melkveehouders, dealers en fabrikanten. Hiervoor houden LTO en Fedecom workshops die worden geleid door Wageningen Livestock Research. De resultaten van de workshops vormen de basis voor de checklist. Er komen twee versies van de checklist: één voor melkrobots en één voor traditionele melkinstallaties. De checklist komt beschikbaar voor de leden van de regionale LTO-organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB) en Fedecom. LTO zal de checklist op haar ledenavonden presenteren.

Gerelateerd nieuws

Producten