Project

Digitaliseren van Melkveefonds projecten

Doorstroming van kennis uit Melkveefonds projecten naar de melkveehouders.

Dit project ontsluit het onderzoek dat is uitgevoerd met (mede)financiering door het Melkveefonds. Dat geldt ook voor de kennisproducten die dit onderzoek heeft opgeleverd. De beoogde resultaten zijn vergelijkbaar met de ZuivelNL-projecten in de portal Verantwoorde Veehouderij.

Aanpak

Om de vindbaarheid van de projecten te verbeteren, wordt op de portalsite Verantwoorde Veehouderij een subsite voor het Melkveefonds gemaakt. Hierop wordt alle kennis samengebracht.
Ook toekomstige Melkveefonds projecten krijgen hier een projectpagina. Projecten waarbij Wageningen Livestock Research betrokken is worden tevens op de site van Wageningen Livestock Research gepubliceerd.

Resultaten

De resultaten van door het Melkveefonds (mede)gefinancierde projecten worden onder de aandacht gebracht in de Attentiemail Rundveehouderij met vermelding van het Melkveefonds als één van de partners. Zo wordt melkveehouderijkennis breed verspreid.
Via projectpagina’s, nieuwsberichten en andere producten wordt gecommuniceerd wie financier(s) en betrokken organisaties zijn binnen en buiten WUR. Door deze opzet wordt op een uniforme wijze duidelijk gemaakt welk onderzoek is gedaan en welke organisaties daaraan hebben bijgedragen.

Nieuws

Producten