Nieuws

Koolstofdioxideproductie goede maatstaf voor voerefficiëntie van koe

Gepubliceerd op
16 maart 2023

Dit is de belangrijkste conclusie van een studie uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University & Research, Animal Breeding and Genomics (WUR-ABG). De studie werd gepresenteerd door István Fodor op de 45e ICAR Annual Conference die tussen 30 mei en 3 juni 2022 plaatsvond in Montréal, Quebec, Canada.

Om de waarde van de residuele koolstofdioxide (RCO₂) als maatstaf voor voerefficiëntie te bevestigen, keken de onderzoekers naar de relatie tussen RCO₂ en de residuele voeropname (RFI) halverwege lactatie op een melkveebedrijf. Het concept van RCO₂ is vergelijkbaar met de index van RFI, en als RCO₂ kan worden gebruikt als benadering – alleen of in combinatie met andere beschikbare parameters – zou het mogelijk moeten zijn om koeien te classificeren op basis van voerefficiëntie. Hoewel het concept van RCO₂ oorspronkelijk is ontwikkeld aan de hand van data uit ademhalingskamers, zou de aanpak ook op boerderijen kunnen worden toegepast door gebruik te maken van sensoren met een hoge herhaalbaarheid om de uitstoot van CO₂ te meten (bijvoorbeeld GreenFeed).

Voordelen van grootschalige voerefficiëntie

Verwacht wordt dat de wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten de komende tien jaar zal toenemen. Een verbeterde voerefficiëntie van melkkoeien kan de schadelijke milieueffecten van deze groei op verschillende manieren verminderen. Niet alleen kan de behoefte aan land voor de voederproductie worden verminderd, maar door selectie op verbeterde voerefficiëntie kan de methaanuitstoot van melkvee aanzienlijk worden verminderd. Bovendien produceren voerefficiënte koeien minder mest, waardoor de hoeveelheid methaan (CH₄) en distikstofoxide (N₂O) die in de atmosfeer terechtkomt afneemt. Ook boeren profiteren van een verbeterde voerefficiëntie, voornamelijk door lagere voerkosten, die momenteel meer dan vijftig procent van de totale kosten van de melkproductie bedragen.

Residuele koolstofdioxide: een veelbelovende maatstaf

Door de gegevens die werden verzameld tijdens een reeks experimenten op de Dairy Campus van Wageningen University & Research (WUR) te analyseren, konden de onderzoekers een onderscheid maken tussen voerefficiënte en inefficiënte koeien, wat de waarde van residuele koolstofdioxide als maatstaf voor voerefficiëntie op melkveebedrijven bevestigt. Voor toekomstig gebruik in de praktijk is echter voorzichtigheid geboden, aangezien de energiebalans van de koe invloed heeft op RCO₂. Zo gebruiken koeien met een negatieve energiebalans lichaamsvetreserves om melkvet aan te maken. Derhalve kunnen deze koeien ten onrechte als efficiënt worden beschouwd. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de CO₂ metingen te verrichten halverwege lactatie, wanneer de kans op een dergelijke verkeerde classificatie klein is. Een andere optie kan zijn om de energiebalans van de dieren te volgen, bijvoorbeeld door routinematig veranderingen in hun lichaamsconditie of melksamenstelling te registreren.

Lees hier de publicatie in het verslag van de ICAR Annual Conference 2022 of bezoek de website van AGROS.

Deze studie werd ondersteund door het TKI Agri and Food project LWV19143 en de partners Melkveefonds en imec/OnePlanet.