Nieuws

GEZOCHT: Melkveehouders met of zonder kruidenrijk grasland

Gepubliceerd op
23 januari 2023

Voor het project BioDiverseMelk zijn we op zoek naar melkveehouders die mee willen doen in een onderzoek naar het effect van kruiden in grasland op de melk en mestsamenstelling van Holstein koeien.

BioDiverseMelk

Veel melkveehouders zetten kruiden in grasland in, ten gunste van meer biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw. Naast positieve effecten op biodiversiteit biedt de inzet van kruiden kansen om via bioactieve stoffen die aanwezig zijn in kruiden een positieve bijdrage te leveren aan diergezondheid, emissiereductie en bodemkwaliteit. Het toepassen van kruiden in grasland en rantsoen kan ook van invloed zijn op de samenstelling en de kwaliteit van melk doordat de bioactieve stoffen en/of de metabolieten hiervan de melk bereiken. Er is al veel kennis over de werking van kruiden, maar er is onvoldoende kwantitatieve en integrale kennis om de positieve eigenschappen van kruiden optimaal te benutten ten gunste van bodem, dier, emissiereductie en melkkwaliteit. Hierdoor kan de inzet van kruiden nu nog moeilijk economisch verwaard worden. Binnen het 3-jarige project BioDiverseMelk wordt hier onderzoek naar gedaan.

Gezocht

Voor onderzoek naar het effect van kruiden in grasland op melk-, urine-, en mestsamenstelling zijn we op zoek naar gangbare melkveehouderijen die momenteel kruidenrijke graslanden inzetten in de bedrijfsvoering en gangbare melkveehouders die nog geen kruidenrijke graslanden inzetten. Voor bedrijven met kruidenrijke graslanden zijn we specifiek op zoek naar bedrijven die meer dan 15% kruiden in de kruidenrijke beweidbare percelen hebben staan. Voor melkveehouders die nog geen kruidenrijke graslanden inzetten zijn we op zoek naar bedrijven die in de beweidbare percelen minder dan 5% kruiden hebben. Voor beide groepen zoeken we 8 melkveebedrijven.
Daarnaast zijn we op zoek naar 6 biologische melkveebedrijven met of zonder kruidenrijke percelen.

Klik hieronder voor meer informatie.