Nieuws

Vaarskalfjes nader in beeld op Dairy Campus

Gepubliceerd op
18 december 2019

Binnen het project ‘COMKALF: Conceptie op Maat voor een optimale ontwikkeling van het kalf’ worden 59 vaarskalveren gevolgd in hun ontwikkeling. Afgelopen week is het laatste vaarskalf op Dairy Campus geboren dat gaat deelnemen aan deze proef, waarin ze gevolgd zal worden tot in haar eerste lactatie.

Vanaf eind 2018 zijn alle vrouwelijke nakomelingen uit het project ‘Lactatie op Maat’ aangehouden voor verder onderzoek. Vanuit het project ‘Lactatie op Maat’ is veel informatie beschikbaar op het gebied van de energiebalans en metabole status van de moeders van deze vaarskalveren op het moment dat ze gedekt werden. Van de nakomelingen wordt de komende jaren zoveel mogelijk informatie verzameld in het dochterproject COMKALF, om de invloed van de stofwisseling van moeder te bestuderen op de ontwikkeling van kalf tot melkkoe.

Ontwikkeling kalf in kaart brengen

Vanaf de geboorte worden de kalfjes op Dairy Campus op meerdere momenten tijdens hun ontwikkeling gewogen en wordt er bloed getapt om de stofwisseling van het kalf zelf in kaart te brengen. Ook de gezondheidsproblemen worden nauwkeurig bijgehouden, net als de vruchtbaarheidsgegevens van de pinken, zodra ze die leeftijd bereiken. Als de dieren vervolgens zelf aan de melk komen, worden ze gedurende de eerste 100 dagen van hun eerste lactatie gemonitord qua productie en melksamenstelling.

Werken aan duurzame veestapel

Deze kennis kan mogelijk bijdragen aan het optimaliseren van het inseminatiemoment voor melkkoeien met het oog op hun toekomstig nageslacht, en levert tegelijkertijd kennis over de optimale opfok van jongvee. Deze informatie is in het belang van een duurzame melkveehouderij: met deze kennis kan de melkveehouder een verdere verbetering behalen op het gebied van gezondheid, en groei van het jongvee, gericht op een gezonde, lang levende veestapel.