Nieuws

Korrelzetting in sommige sorghumrassen dit jaar minder door lage temperaturen

Gepubliceerd op
23 september 2021

Het tropische gewas sorghum krijgt steeds meer bekendheid. Toch kent de teelt nog steeds een aantal kinderziektes. Dit jaar speelde door het koude voorjaar bij een aantal rassen een slechte opkomst en beginontwikkeling. Tevens laten een aantal rassen een slechte korrelzetting zien door lage temperaturen bij de bestuiving.

Dit jaar was een relatief koel groeiseizoen voor de warmte minnende sorghum, wat de gewasontwikkeling vertraagde. Dit werd versterkt door de vele regen in juni. Door de vertraagde ontwikkeling van sorghum op een aantal percelen begon de bloei veelal pas eind augustus en zelfs in september.

Te koude nachten

In deze maanden gaan de nachttemperaturen soms onder de kritische temperatuur van 12 graden. De meeldraden hebben bij deze lage temperaturen moeite om veel pollen te produceren (Foto 3). Bij 12 graden zijn de pollen van veel in Nederland geteelde sorghumrassen niet kiemkrachtig en de vrouwelijke bloem blijft dan onbevrucht. De pluim toont de witte vrouwelijke bloei (Foto 1) en later onvolledige korrelzetting op de pluim (Foto 2).

Sorghum bloeit en rijpt in de pluim van boven naar beneden af. Het kan dus zijn dat bovenin nog wel korrels zitten, als de nachttemperaturen hier nog hoog genoeg waren. En dat naar beneden, dus later in de tijd, geen korrels meer gevormd zijn.

Projectinformatie

Het teelt- en voederonderzoek is onderdeel van de Publiek Private Samenwerking Sorghum (PPS 2019-2022), gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van LNV, waarin de perspectieven van sorghum verkend worden en onderzoek wordt gedaan naar de teelt en voedingsaspecten voor melkvee. Overige betrokken bedrijven zijn LTO-Nederland, DSV zaden Nederland BV, Maatschap de Milliano-Meijer en CZAV. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research.