Water

Koeien & Kansen-deelnemers leggen hun focus op het verbeteren van waterkwaliteit en -kwantiteit op hun bedrijf en in hun omgeving.

Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit spelen een belangrijke rol bij het huidige en toekomstige waterbeleid. Nederland moet niet alleen aandacht schenken aan de Nitraatrichtlijn, maar ook aan Kaderrichtlijn Water. Waterkwantiteit en -kwaliteit maken daar onderdeel van uit. Door nu en in de toekomst aandacht te hebben voor water kan een strengere wetgeving later mogelijk worden voorkomen. Daarnaast is water ook essentieel voor de agrarische sector zelf.
Om inzicht te krijgen in de watersituatie van een bedrijf ontwikkelt Koeien & Kansen het rekeninstrument de BedrijfsWaterWijzer (BWW).

Geert Stevens vertelt over zijn ervaringen met de BedrijfsWaterWijzer:

- Het social media element kan niet getoond worden - controleer uw instellingen