Nieuws

Sorghumgewas geoogst voor voederproef op Dairy Campus

Gepubliceerd op
1 oktober 2020

Op 25 september is het sorghumras STH18119 geoogst en ingekuild. De sorghumkuil is bestemd voor een voederproef met melkkoeien op Dairy Campus. Het doel van de proef is om het effect van gedeeltelijke vervanging van snijmaïskuil door sorghumkuil te testen op voeropname, melkgift, melksamenstelling en enterische methaanemissie.

Het sorghumgewas STH18119 werd samen met een ander ras geteeld op een proefveld van DSV zaden BV in Ven-Zelderheide (Noord-Limburg). Beide rassen zijn geteeld op hetzelfde proefveld met het doel om bij het oogstrijp zijn er één te kiezen voor de voederproef. Keuzecriteria waren:

  • een goede opkomst na inzaai,
  • geen legering,
  • geen groeiremming bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
  • tijdens de afrijpingsfase uniform zijn in gewas- en pluimvulling.

Verschillen in rassen

STH18119 voldeed het meest aan deze eigenschappen. Korrels aan onderkant van de pluim gaven praktisch geen vocht meer na indrukken tussen vinger en duim. Het drogestofgehalte van de gehele plant werd geschat op 32 tot 35 procent bij het oogsten. Bij drogestofbepaling van het geoogste materiaal bleek het drogestofpercentage te variëren van 32,4 tot 34,8 procent. De opbrengst varieerde van 17,0 tot 18,5 ton droge stof per hectare.

Het andere ras was ook een mooi gewas, circa 190 cm hoog, 20-30 centimeter hoger dan STH18119. Het had echter pluimen die verschilden in het proces van afrijping. Dit kwam door de vorming van zijscheuten, waarvan de pluim later rijp is dan van de hoofdstengel. De opbrengst varieerde van 9,4 tot 17,5 ton droge stof per hectare. Het drogestofgehalte bij het oogsten werd geschat op ongeveer 32 procent. Bij drogestofbepaling van het geoogste materiaal bleek het drogestofpercentage te variëren van 27,3 tot 38,6 procent. Er was legering van het gewas te zien. De lage opbrengst van 9,4 ton droge stof per hectare is aan legering toe te schrijven.

Oogsten in één werkgang

Tijdens het hakselen werden in één werkgang gesealde ronde balen geperst met een gewicht van circa 330 kilogram. Hogere gewichten zijn niet wenselijk vanwege een lage voersnelheid in de voerproef. De voederproef met melkkoeien is begin 2021 gepland.

Projectinformatie

Het teelt- en voederonderzoek is onderdeel van de Publiek Private Samenwerking Sorghum (PPS 2019-2022), gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van LNV, waarin de perspectieven van sorghum verkend worden en onderzoek wordt gedaan naar de teelt en voedingsaspecten voor melkvee. Overige betrokken bedrijven zijn LTO-Nederland, DSV zaden Nederland BV, Maatschap de Milliano-Meijer en CZAV. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research.