Nieuws

Noordelijke melkveehouders gezocht voor Agroforestry

Gepubliceerd op
28 oktober 2022

25.000 hectare agroforestry op landbouwgrond in 2030, zo luidt het streven van Agroforestry Netwerk Nederland. Agroforestry staat in Europa nog in de kinderschoenen, maar de potentiële voordelen ervan worden steeds meer gezien. Er is echter nog weinig kennis over de potentiële bijdrage van de melkveehouderij aan de klimaatopgave, en over de effecten op de praktijk van moderne melkveebedrijven.

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en struiken gecombineerd worden met akkerbouw of groenteteelt of veeteelt. Door deze teelten te combineren kan de weerbaarheid van het hele landbouwsysteem worden verhoogd. Agroforestry wordt steeds vaker genoemd als duurzame en innovatieve vorm van landbouw die een positieve bijdrage kan leveren aan onder andere biodiversiteit, klimaat en verdienmodel.

Melkveehouders mét en zonder bomen welkom

In Nederland en België zijn individuele bedrijven bezig met agroforestry, en ook in de rest van Europa zijn pioniers op dit gebied te vinden. Er is behoefte aan meer praktijkkennis over het toepassen van agroforestry op melkveebedrijven. Daarvoor is de PPS ‘Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ opgestart.

Belangrijke vragen die in dit project behandeld worden zijn onder andere:

  • Hoe kan agroforestry gecombineerd worden met weidegang?
  • Hoe zijn houtige gewassen inpasbaar als voedermiddel?
  • Hoe kan agroforestry bijdragen aan meerdere duurzaamheidsdoelen tegelijkertijd?
  • Welke impact hebben houtige gewassen op de koolstofbalans van een bedrijf?
  • En hoe past agroforestry als integraal onderdeel in het verdienmodel van een melkveebedrijf?

Dit project levert inzichten op in de samenhang tussen milieudoelen en het genereren van inkomen. Denk bijvoorbeeld aan concurrentie om licht tussen houtachtige gewassen (bomen/struiken) en gras, concurrentie om ruimte tussen gras, bloemrijke planten en bomen en struiken, en de financiële kosten en baten die dit oplevert.

Heeft agroforestry meerwaarde voor jou als melkveehouder?

Voor melkveehouders uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe is het meerjarige project ‘Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ opgestart. Doel van het project is om kennis te vergroten over hoe de integratie van bomen en struiken op melkveebedrijven kan bijdragen aan ecologische functies, zoals koolstofopslag, biodiversiteit, schaduw voor koeien, én aan inkomen voor de boer.

Volgens projectleider Heleen van Kernebeek van Wageningen Livestock Research is dit een uitgelezen kans voor melkveehouders om agroforestry op hun bedrijf (verder) te ontwikkelen. “Voor boeren op zoek naar duurzame verdienmodellen is meedoen aan dit project een must. We organiseren informatiebijeenkomsten voor kennisuitwisseling,workshops voor de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke agroforestry-ontwerpen, en experimenten voor het vergroten van praktijkkennis en ervaring. Voel je je hiertoe aangesproken en wil je hier meer over leren en ontdekken dan horen we heel graag van je. Dit project is zowel interessant voor melkveehouders die al agroforestry hebben staan, als melkveehouders die dat nog niet hebben.”

Innovatief, enthousiast en/of geïnteresseerd?

Melkveehouders uit Noord Nederland die interesse hebben in deelname kunnen vóór 15 november 2022 contact opnemen met Sjoerd van der Meulen (svdmeulen@ltonoord.nl). Deelnemende melkveehouders krijgen volop gelegenheid om zich te verdiepen in de kansen van agroforestry en er worden bedrijfsspecifieke agroforestry-ontwerpen gemaakt.