Nieuws

Drogestofgehalte en dichtheid sorghumkuilen beïnvloeden kuilverliezen

Gepubliceerd op
14 september 2020

Sorghumkuilen onder de 25 procent droge stof gaven hogere drogestof- en voederwaardeverliezen, evenals hogere gehalten aan ammoniak, melkzuur, azijnzuur en alcohol. De pH-waarden van sorghumkuilen lagen tussen 3,6 en 3,9. Dit bleek uit onderzoek van 12 ingekuilde sorghumpartijen geteeld in 2019.

Het kuilonderzoek – gefinancierd door ZuivelNL, Melkveefonds en het ministerie van LNV – is onderdeel van het voedings- en dieronderzoek van de Publiek Private Samenwerking Sorghum (2019-2022). Negen sorghumkuilen waren in vaten van 10 liter ingekuild en drie in gesealde balen van circa 400 kg product. Drie kuilen in vaten bevatten bij de oogst maximaal 24 procent droge stof en lieten twee keer zo hoge drogestofverliezen tijdens de kuilperiode zien als de overige kuilen (10,6% versus 5,1%). Hogere omzettingen van koolhydraten en eiwitten naar melkzuur, vluchtige vetzuren en ammoniak en ook een hogere kans op perssapvorming waren hiervoor verantwoordelijk.

De dichtheid van kuilen in relatie tot het drogestofgehalte geeft een indicatie van de kuilkwaliteit. Lagere dichtheden (kleiner dan 180 kg droge stof per kuub) in combinatie met lage drogestofgehaltes (kleiner dan 24 procent droge stof) resulteerden naast hogere verliezen ook in een hogere vatbaarheid voor bederf bij uitkuilen. De kuilen met 27 tot 29 procent droge stof in vaten hadden een gemiddelde dichtheid van 200 kg droge stof per kuub. De dichtheid van de kuilen in balen – 26 tot 29 procent droge stof – was met 260 kg droge stof per kuub 30 procent hoger dan die van de kuilen met vergelijkbare rassen in vaten. De balen zijn begin 2020 ingezet in een verteringsproef met hamels bij het ILVO (België).

Het komende half jaar wordt vervolgonderzoek in twee proeven uitgevoerd. Bij de eerste proef gaat het om het effect van sorghumkuil op penskarakteristieken, de tweede proef is gericht op het effect op voeropname, melkgift, melksamenstelling en enterische methaanvorming bij melkkoeien.

Lees meer in het artikel Inkuilparameters van 12 sorghumpartijen (V-focus september 2020).