Nieuws

Beleidsmedewerkers en Koeien & Kansen-deelnemers beleven elkaars werk

Gepubliceerd op
1 september 2023

LNV beleidsmedewerkers en Koeien en Kansen veehouders beleven 'een hele worsteling' als ze uitgedaagd worden om op de stoel van de ander te zitten. Onlangs hadden deze ondernemers een gezamenlijke bijeenkomst met het team mest van LNV en gingen aan de slag met een casus.


De dag begon met een bezoek aan Koeien & Kansen bedrijf Dekker, nabij Zeewolde. Hier konden de beleidsmedewerkers meemaken hoe een intensief melkveebedrijf met meer dan 35.000 kg melk per hectare de bedrijfsvoering uitvoert.

Ondernemers op de stoel van het ministerie

Na de koffie in een naastgelegen vergaderzaal, werden de Koeien & Kansen veehouders aan het werk gezet. ‘Schrijf een nota voor de minister waarbij je adviseert om naar grondgebondenheid te streven’. De tijd was beperkt, waarbij ze ook nog werden gestoord door het resultaat van een interview met een kamerlid. Tot slot een gesprek met twee ‘ministers’ om de nota kort toe te lichten en hen te overtuigen van de goede inhoud. Het bleek behoorlijk lastig en complex te zijn om in korte tijd, met storingen, een helder bondig stuk op te leveren.

Beleidsmedewerkers aan de slag als veehouder

Na de lunch was het team mest aan de beurt om in de huid van de veehouders te kruipen. De opdracht was om met een ‘echt Koeien & Kansen-bedrijf’ aan de slag te gaan en aan verschillende doelen op bedrijfsniveau te voldoen (broeikasgasemissies, methaanemissie, ammoniakemissie, eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot en het RE-gehalte in het rantsoen). De beleidsmedewerkers konden informatie inwinnen bij de veehouders en maatregelen ‘kopen’ die helpen om de doelen te halen. Maar wat bleek? Bijna alle maatregelen hebben ook een keerzijde. Bijvoorbeeld extra kosten. En een positief effect op het één, betekent vaak een negatief effect op het ander. Een concreet voorbeeld is dat wanneer je gras eerder gaat maaien, dit een positief effect heeft op de broeikasemissies. Want jong gras is makkelijker verteerbaar voor de koe en daardoor komt er minder methaan vrij. Aan de andere kant bevat jong gras meer eiwit, waardoor er weer meer ammoniak vrij kan komen. Het blijkt dan ook heel lastig om alle doelen tegelijk te halen.

De sfeer tijdens de bijeenkomst was goed. Er was voldoende ruimte om met elkaar door te praten over verschillende inhoudelijke thema’s. ‘Dit moeten we vaker', was de eenduidige conclusie van beide partijen.