Nieuws

Jaap Gielen wordt nieuwe directeur van Coöperatie De Marke

Gepubliceerd op
10 maart 2021

‘Ik wil voor leden direct toepasbare kennis ontwikkelen voor het vergroten van het continuïteitsperspectief’, zegt Jaap Gielen (57). Hij wordt per 1 april de nieuwe directeur van Coöperatie De Marke in het Gelderse Hengelo. Vanuit deze functie gaat Jaap het Agro-innovatiecentrum De Marke aansturen.

Al sinds het begin van zijn loopbaan interesseert Jaap zich voor onderzoek, innovatie en ontwikkelingen in de agrarische sector. Het boereninitiatief om via de coöperatie eigen onderzoek in de Achterhoek te organiseren sprak hem daarom enorm aan. Daarnaast werkt de ambitie en spirit binnen het bestuur en de organisatie enorm enthousiasmerend. ‘Ik wil graag aan de slag met de onderzoeksvragen van onze leden en direct toepasbare kennis ontwikkelen. De leden willen via de coöperatie regie over hun onderzoeksvragen en kennisontwikkeling hebben en innovaties sturen. De faciliteiten en een club enthousiaste mensen die daar invulling aan kan geven zijn er’, blikt Jaap vooruit.

Verbinding en onderzoeksprogrammering

Jaap Gielen werkte ruim elf jaar als branchespecialist melkveehouderij bij Countus accountants + adviseurs. In zijn werk voor adviesontwikkeling bij de accountantsorganisatie zorgde hij actief voor verbinding en participeerde hij in relevante netwerken. Zo is Jaap betrokken bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, Boeren voor Drinkwater Overijssel en het Veenweidegebied Fryslân. Jaap: ‘Deze verbinding verwacht ik ook in mijn nieuwe werkkring voort te zetten. Samen met bedrijfsleider Zwier van der Vegte en het team bepalen we op basis van input van onze leden de onderzoeksprogrammering. Zwier gaat zich nog meer toeleggen op zijn rol via communicatie: het vermarkten van kennis en het ontwikkelen van advies. Bij De Marke herwaarderen we het zogenoemde OVO-drieluik van onderzoek voorlichting en onderwijs. Agro-innovatiecentrum De Marke is een uniek agrarisch onderzoeksbedrijf; daarnaast wil De Marke haar kennis delen met het onderwijs en trefcentrum en broedplaats voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid zijn. ’

Broedplaats voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid

‘We willen vooral een knooppunt zijn voor leden, bedrijfsleven en onderwijs. De interactie moet leiden tot interessante innovaties. We willen op detailgebieden verbeteringen introduceren die de positie van de boer verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat: slimme bouwplannen met andere gewassen, minder gevoelig voor klimaat en droogte. Of CO₂: minder methaan in het rundveerantsoenen door uitgebalanceerde rantsoenen. Steeds staat daarbij de vraag centraal: zijn deze ontwikkelingen voor het totaal van het bedrijf gunstig’, licht Jaap toe. De ambitie van de directeur is het continuïteitsperspectief van de melkveehouderij te vergroten. ’Daar mogen de leden me op afrekenen. Er is werk aan de winkel, want hoewel de melkveehouderij nog steeds, ook in het buitenland, toonaangevend is, moet deze wijze van landbouw in de toekomst toch wat op de schop. De verwevenheid met het landschap moeten we verbeteren. We moeten kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw verweven in het systeem, zodanig dat we er een goede boterham mee kunnen verdienen’, besluit Jaap.

Maak kennis met Jaap Gielen

CV

  • 2009-heden Specialist Melkveehouderij/Senior bedrijfsadviseur Countus accountants + adviseurs
  • 2008-2009 Interim-bedrijfsleider Melkveeproefbedrijf Zegveld
  • 2004-2008 Projectleider onderzoeksprojecten Wageningen UR Livestock Research, waaronder Koeien & Kansen
  • 1996-2004 Bedrijfsleider Waiboerhoeve
  • 1991-1996 Commercieel buitendienstmedewerker ForFarmers B.V.
  • 1988-1991 Melkveehouder Leonardershoeve in maatschap
  • 1985-1988 Instructeur PTC+